Hekuri prej nga realizohen portat e larpermenduara kalon ne disa stade perpara se te marri formen e tij finale. Natyra e profileve, spesoret e tyre kane nje game te ndryshme dhe shumellojshmeri. Duke filluar qe nga profilet mbajtes qe me spesor 2 mm , 3 mm ,5 mm deri tek profilet e farketuar Lame & te plote katror.

Pasi eshte ndertuar te gjithe elementet e portes dhe jane asmbluar ajo kalon ne process pastrimi dhe gure dhe bombardimi me rere. Sistemet e bombardimit i japin hekurit nje siperfare te paster dhe poroze. Mbi kete siperfare me shume efikasitet mund te trajtohet hekuri ne dy menyra, me zinkim & lyerje. Kjo ne varesi te zgjedhjes se klienit dhe ne bashkepunim me stafin teknik te kompanise. Pas gjithe ketyre trajtimeve perftojme produktin perfundimtare qe me krenari e prezantojme si nje prej simboleve te punimeve te Emsh.

Koncepti dhe dizajni eshte i palimituar duke i lene dore te lire klientit ne zgjedhjen e tij.

Elemetet dekorativ jane hijeshija dhe esenca e hekurit te farketuar. Cdo produkt hekuri ne qender te tij ka menyren dhe stilin specikifik nga dallon dhe natyra e punimit.

Punimet te tilla si Barok, Rezidencial, Klasik, Art Deko, Kreativ jane alfabeti i cdo shkolle farketimi te hekurit. Shija dhe ngrohtesia qe I falin produktit te ben te dashurohesh me fisnikerine e tyre.

+ Perpunimi i hekurit

Hekuri prej nga realizohen portat e larpermenduara kalon ne disa stade perpara se te marri formen e tij finale. Natyra e profileve, spesoret e tyre kane nje game te ndryshme dhe shumellojshmeri. Duke filluar qe nga profilet mbajtes qe me spesor 2 mm , 3 mm ,5 mm deri tek profilet e farketuar Lame & te plote katror.

Pasi eshte ndertuar te gjithe elementet e portes dhe jane asmbluar ajo kalon ne process pastrimi dhe gure dhe bombardimi me rere. Sistemet e bombardimit i japin hekurit nje siperfare te paster dhe poroze. Mbi kete siperfare me shume efikasitet mund te trajtohet hekuri ne dy menyra, me zinkim & lyerje. Kjo ne varesi te zgjedhjes se klienit dhe ne bashkepunim me stafin teknik te kompanise. Pas gjithe ketyre trajtimeve perftojme produktin perfundimtare qe me krenari e prezantojme si nje prej simboleve te punimeve te Emsh.

Koncepti dhe dizajni eshte i palimituar duke i lene dore te lire klientit ne zgjedhjen e tij.

+ Elementet Dekorativ

Elemetet dekorativ jane hijeshija dhe esenca e hekurit te farketuar. Cdo produkt hekuri ne qender te tij ka menyren dhe stilin specikifik nga dallon dhe natyra e punimit.

Punimet te tilla si Barok, Rezidencial, Klasik, Art Deko, Kreativ jane alfabeti i cdo shkolle farketimi te hekurit. Shija dhe ngrohtesia qe I falin produktit te ben te dashurohesh me fisnikerine e tyre.

Hekuri i farketuar me fortesine, sigurin & klasin e tij na jep mundesi te krijojme nje game produketesh nga te me ndryshmet duke filluar nga portat e hekurit, Kangjellat e Rrethimi Dekorative, Kangjella Shkalle Dekorative dhe Punime dekori nga me te larmishmet duke perfshire nje game rreth 4000 produktesh ne varesi te gustos dhe shijeve te klientit.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!