Format dhe sipërfaqet e shkelqyeshme jane një nga burimet dhe materialet kryesore për arkitekturen e celikut që nuk mban njolla. Jetëgjatësia e lartë e materialeve dhe një varietet i gjerë i modeleve tre dimensionale, ofrojnë dizenjo pa limit dhe opsione  për hapsira publike për të gjitha llojet. Metal i bashkëshkrirë & linja jonë ekskluzive e çelikut të pandryshkshëm me ngjyra, është i krijuar duke përdorur teknologjinë e depozitimit të avullit për të bashkuar  lidhjet e titaniumit në nivelin molekular ndaj çelikut të pandryshkshëm. Metali i përzier ofron  qëndrueshmërinë   dhe mirëmbajtjen e çelikut të pandryshkshëm në një varietet të pasur ngjyrash.

+ Perdorimi

Format dhe sipërfaqet e shkelqyeshme jane një nga burimet dhe materialet kryesore për arkitekturen e celikut që nuk mban njolla. Jetëgjatësia e lartë e materialeve dhe një varietet i gjerë i modeleve tre dimensionale, ofrojnë dizenjo pa limit dhe opsione  për hapsira publike për të gjitha llojet. Metal i bashkëshkrirë & linja jonë ekskluzive e çelikut të pandryshkshëm me ngjyra, është i krijuar duke përdorur teknologjinë e depozitimit të avullit për të bashkuar  lidhjet e titaniumit në nivelin molekular ndaj çelikut të pandryshkshëm. Metali i përzier ofron  qëndrueshmërinë   dhe mirëmbajtjen e çelikut të pandryshkshëm në një varietet të pasur ngjyrash.

Hekuri i farketuar me fortesine, sigurin & klasin e tij na jep mundesi te krijojme nje game produketesh nga te me ndryshmet duke filluar nga Kangjellat e Rrethimi Dekorative, Kangjella Shkalle Dekorative dhe Punime dekori nga me te larmishmet duke perfshire nje game rreth 4000 produktesh ne varesi te gustos dhe shijeve te klientit.

Kataloget me produktet me te reja nga kompania EMSH!