Si një vazhdim konseguent I fushës së konstruksioneve metalike, janë dhe konstruksionet e lehta që për qytetarin dhe klientin e thjeshtë janë po aq të rëndësishme në simbolikën dhe rëndësinë e tyre. Këto konstruksione megjithëse të thjeshta në dukje , janë elementët më estetikë të fushës së konstruksioneve, me anë të cilës çdo prodhues bën dallimin dhe ka veçantinë e tij. Pa dyshim që investimet në makineritë dhe sistemet e pastrimit  dhe lyerjes jane një detaj i rëndësishem , por mbi të gjitha përkushtimi dhe korrektësia bëjnë që ky produkt të ketë vlerësim maksimal në zinxhirin e produkteve Emsh. Zërat më të spikatur në këtë lemi janë: Shkallë metalike, Mbulesat metalike , Tenda, Ndarje ambjentesh etj

+ Perdorimi

   Si një vazhdim konseguent I fushës së konstruksioneve metalike, janë dhe konstruksionet e lehta që për qytetarin dhe klientin e thjeshtë janë po aq të rëndësishme në simbolikën dhe rëndësinë e tyre. Këto konstruksione megjithëse të thjeshta në dukje , janë elementët më estetikë të fushës së konstruksioneve, me anë të cilës çdo prodhues bën dallimin dhe ka veçantinë e tij. Pa dyshim që investimet në makineritë dhe sistemet e pastrimit  dhe lyerjes jane një detaj i rëndësishem , por mbi të gjitha përkushtimi dhe korrektësia bëjnë që ky produkt të ketë vlerësim maksimal në zinxhirin e produkteve Emsh. Zërat më të spikatur në këtë lemi janë: Shkallë metalike, Mbulesat metalike , Tenda, Ndarje ambjentesh etj

Hekuri i farketuar me fortesine, sigurin & klasin e tij na jep mundesi te krijojme nje game produketesh nga te me ndryshmet duke filluar nga portat e hekurit, Kangjellat e Rrethimi Dekorative, Kangjella Shkalle Dekorative dhe Punime dekori nga me te larmishmet duke perfshire nje game rreth 4000 produktesh ne varesi te gustos dhe shijeve te klientit.

Kataloget me produktet me te reja nga kompania EMSH!