EMSH është një emër që vjen si produkt i EuroMetal Shkëmbi. Në bazë të kulturës artizanale dhe angazhimit të familjes Shkëmbi, kjo kompani ka kontribuar në transformimin prej nje koncepti artizanal në nje produkt industrial.

E krijuar ne vitin 1995 , EMSH ështe nje kompani lider ne tregun Shqiptar ne prodhimin e dyerve te sigurise dhe lider ne prodhimin & shitjen e dyerve per aplikime ne ambjente te jashtme .

Kompania harton, prodhon dhe teston dyert e saj në Shqipëri dhe në të gjitha hapesirat qe i orienton tregu. Tregu shqiptar e njeh EMSH si një lider në një game te gjere produktesh kualitative.

EMSH prodhon dyer të përshtatura me standardet më të larta të cilësisë. Të gjitha produktet baze te perdorura nga Emsh janë të certifikuara:  Fortesia (Klasi 1,2, 3 & 4), izolimi akustik, izolimin termik, uji dhe era. Të gjitha fazat e prodhimit kryhen në kompani, kjo është forca që lejon krijimin e një produkti unik me nje dizajn të perzgjedhur. Qëllimi i EMSH është që të ofrojë zgjidhje për arkitektë dhe projektues të brendshëm përmes një shumëllojshmërie të gjerë të propozimeve teknike dhe estetike.

Siguri, Dizajn, Komfort dhe Besueshmëri....

EMSH mbron mjedisin, puna e saj është realisht e orientuar në konceptet e qëndrueshmërisë dhe bashkejeteses mjedisore, siç është konfirmuar nga certifikata në pronësi të saj. EMSH zbaton një politikë respektimi ndaj vendit ku ajo u lind dhe vazhdon të punojë, përmes përdorimit të materialeve të reja dhe të riciklueshme. Të gjitha vendimet e biznesit, nga strategjik tek ai operativ, janë bërë duke vendosur ne vëmendje primare përgjegjësinë sociale ndaj mbrojtjes së mjedisit, si një tipar i larte i nje detyrimi qytetar & shoqeror.

EMSH ka qenë gjithmonë e angazhuar për zhvillimin e qelizave sociale në të cilat qendron dhe promovimi kulturor.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!