Robert dhe Helidon Shkembi krijuan kompanine e pare: EuroMetal Shkembi

Kompania Emsh Lindi. Fokusi kryesor ishte prodhimi I kangjellave te farketuara & konstruksioneve metalike.

Numri i punonjesve ariti rreth 30 dhe kompania lancoj ne treg nje produkt te ri. Prodhimi industrial i dyerve te sigurise u levrua ne treg.
Xhiro vjetore ishte rreth (700 Mije Euro). Synimi per prodhimin e 1000 dyerve ne vit ishte aritur dhe numri I punonjesve kishte aritur ne 45. Fabrika e dyte e prodhimit te dyerve te sigurise filloj te ndertohet ne zonen industriale prane lokalitetit Vore.

U konceptua sherbimi teknik professional, dy projekte te reja u shtuan per te permisuar sherbimin dhe zgjerimin e rrjetin ne territorin Shqiptar.
Muret e Sigurise filluan te konceptoheshin si produkt i se ardhmes.

Numri I punetoreve ariti pothuajse 50 dhe prodhimi ariti 1500 dyer ne vit. Zyra e re u hap ne Tirane se bashku me piken ekskluzive te shitjeve.

Logo e re Emsh u ridizenjua, duke u ndjekur nga nje slogan I ri: Vlerat qe bejne diferencen.

Xhiro vjetore ariti rreth (1.5 Milion Euro). Synimi prej 2000 dyer te prodhuara ne vit ishte aritur dhe numri I punetore shkoj ne 60.

Emsh ishte nje prej kompanive te para Shqiptare qe u pajis me Certifikaten Csi, per dyert e sigurise & dyert antizjarr. Zgjerimi I saj ne tregun e jashtem u konkretizua: Emsh hyn ne tregun Kosovar, fale nje bashkepunimi me partneret local.
Emsh u pajis me Certifikaten ISO 9001.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!