Dyert kunder-lageshtise si karakteristike te tyren kane veshjen e anes se jashtme qe ne rastin ne fjale eshte nje shtrese llamarine celiku e trajtuar ne proces galvanizimi ne vaska me galvan ne te nxehte dhe e lyer me ane te nje procesi elektrostatik lyerje me boje puder dhe pjekje ose me panel marine.Ky proces lyerje kalon neper keto etapa: Veshja e jashtme e deres pasi eshte galvanizuar , kalon ne nje linje pastrimi me perberes kimik ku siperfaqa e llamarines pastrohet nga te tere elementet ndotes si vajra, pluhura, kokriza etj.

Pasi kalon ne kete proces ajo fiton nje siperfaqe poroze , e cila ben te mundur qe boja puder ne rastin tone te unifikohet dhe lidhet ne menyre te pandashme me njera tjetren. Pas ketij procesi vjen ai i lyerjes elektrostatike, nepermjet te cilit pudra sprucohet dhe vesh llamarinen e celikut. Me pas procesi perfundimtar eshte ai i pjekjes ne furre me temperature rreth 160-180 º, ku boja puder kalcifikohet dhe krijon nje siperfaqe unike me llamarinen e celikut. Nga ky proces perfitojme nje siperfaqe te lemuar me veti shume te mira kunder ndryshkjes dhe gervishtjes.

Doreza, Sy Magjik, Sistem Antitrapan

Cdo aksesore i jashtem i deres , duke filluar nga dorezat, mbulesat e fishekut, syri magjik, Limitatori  jane te mundshme te zgjidhen ne varesi te gustos se klientit ne tre variante : Ngjyre e argjendte, alumini, bronxe & florinjte.  Te tre opsionet jane kane nje shkelqim terheqes duke e kthyer deren ne nje element plot vezullim.

Brave, Deviator, Limitator, Kunj Sigurie

Elementet e sigurise dhe mbrojtjes se deres ka shume faktore duke filluar nga aplikimi i nje telajo kundraksase ne forme L qe ne rastin e klasit 3 fiksohet ne kontruksionin e murit me 16 kunja celiku me prerje 40 mm duke formuar nje kornize shume rigjide ne te cilen vendoset kasa e deres dhe kjo nuk ka nevoje per kapjen e deren me beton. Kasa me specifikat teknike te saj ne nivel sigurie dhe mbrojtje eshte e realizuar me llamarine 15/10 mm e profiluar, fiksohet ne kundrakase me 8 vida. Kjo menyre kapje eshte shume praktike dhe njekohesisht shume e forte. Kasa ne vetvete do jete pergjegjese per mbrojtjen nga vjedhjet se bashku me fleten e deres. Kjo sipas standartit EN 1627 ka keto karakteristika : Nga krahu i menteshave ndodhen 4 vrima per futjen nga fleta e deres kunjat e sigurise 16 mm qe nuk lejojne zhvendosjen e deres edhe neqoftese menteshat jane prere, ndersa nga krahu i braves fleta e deres ka 7 inkastrime qe funksionojne nga nje brave cilindrike europiane cisa. Inkastrimet jane te shperndara sipas nje radhitje te kerkuar nga standarti EN 1627, 5 inkastrime ndodhen ne brave se bashku me gjuzen e vet, deviator tek ose dopio lart dhe poshte.Te tre keto elemente brave-deviator I poshtem & deviator i siperm punojme ne menyre automatike te komanduar nga brava.Kunjat e sigurise mundesojne inkastrimin e deres dhe ne planin e menteshave, duke u nderfutur ne menyre automatike ne telajon e hekurin ne momentin qe mbyllet dera.

Akustik, Ndricim, Termik

Portat e sigurise mund ti japin drite ambientit pa e cenuar sigurine: Fleta e deres mund te pajiset me dritare prej xhami te perforcuar me trashesi 20 mm, dhe i trajtuar me elemente kunder demtimit dhe kunder zhurmave.
Element tjeter shume i rendesishem i cili mbron ambientin e brendshem nga depertimi i pluhurit, insekteve, element te demshem qe mund te vine nga jasht eshte edhe furca automatike. Furca automatike eshte nje mekanizem qe vendoset ne pjesen e poshtme te deres, dhe punon i panvarur nga cdo mekanizem tjeter deres. Duke mbyllur deres ajo aktivizohet automatikisht me ane te nje pulsanti te regjistrueshem ne faqen anesore te deres, duke u zhvendosur vertikalisht poshte, dhe duke bere te mundur keshtu mbylljen e hapesirave ndermjet deres dhe dyshemese se shtepise suaj.
Material shume i domosdoshem dhe i nevojshem gjithashtu eshte edhe mbushja e hapesires se brendshme se deres me lesh guri 75kg/m3. Karakteristikat e tij termike jane shume te mira dhe i japin mundesi deres suaj te mos lejoj transmetimin e temperatures dhe zhurmave nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

+ Veshja Kunder-Lageshtise

Dyert kunder-lageshtise si karakteristike te tyren kane veshjen e anes se jashtme qe ne rastin ne fjale eshte nje shtrese llamarine celiku e trajtuar ne proces galvanizimi ne vaska me galvan ne te nxehte dhe e lyer me ane te nje procesi elektrostatik lyerje me boje puder dhe pjekje ose me panel marine.Ky proces lyerje kalon neper keto etapa: Veshja e jashtme e deres pasi eshte galvanizuar , kalon ne nje linje pastrimi me perberes kimik ku siperfaqa e llamarines pastrohet nga te tere elementet ndotes si vajra, pluhura, kokriza etj.

Pasi kalon ne kete proces ajo fiton nje siperfaqe poroze , e cila ben te mundur qe boja puder ne rastin tone te unifikohet dhe lidhet ne menyre te pandashme me njera tjetren. Pas ketij procesi vjen ai i lyerjes elektrostatike, nepermjet te cilit pudra sprucohet dhe vesh llamarinen e celikut. Me pas procesi perfundimtar eshte ai i pjekjes ne furre me temperature rreth 160-180 º, ku boja puder kalcifikohet dhe krijon nje siperfaqe unike me llamarinen e celikut. Nga ky proces perfitojme nje siperfaqe te lemuar me veti shume te mira kunder ndryshkjes dhe gervishtjes.

+ Aksesoret

Doreza, Sy Magjik, Sistem Antitrapan

Cdo aksesore i jashtem i deres , duke filluar nga dorezat, mbulesat e fishekut, syri magjik, Limitatori  jane te mundshme te zgjidhen ne varesi te gustos se klientit ne tre variante : Ngjyre e argjendte, alumini, bronxe & florinjte.  Te tre opsionet jane kane nje shkelqim terheqes duke e kthyer deren ne nje element plot vezullim.

+ Elementet e Sigurise

Brave, Deviator, Limitator, Kunj Sigurie

Elementet e sigurise dhe mbrojtjes se deres ka shume faktore duke filluar nga aplikimi i nje telajo kundraksase ne forme L qe ne rastin e klasit 3 fiksohet ne kontruksionin e murit me 16 kunja celiku me prerje 40 mm duke formuar nje kornize shume rigjide ne te cilen vendoset kasa e deres dhe kjo nuk ka nevoje per kapjen e deren me beton. Kasa me specifikat teknike te saj ne nivel sigurie dhe mbrojtje eshte e realizuar me llamarine 15/10 mm e profiluar, fiksohet ne kundrakase me 8 vida. Kjo menyre kapje eshte shume praktike dhe njekohesisht shume e forte. Kasa ne vetvete do jete pergjegjese per mbrojtjen nga vjedhjet se bashku me fleten e deres. Kjo sipas standartit EN 1627 ka keto karakteristika : Nga krahu i menteshave ndodhen 4 vrima per futjen nga fleta e deres kunjat e sigurise 16 mm qe nuk lejojne zhvendosjen e deres edhe neqoftese menteshat jane prere, ndersa nga krahu i braves fleta e deres ka 7 inkastrime qe funksionojne nga nje brave cilindrike europiane cisa. Inkastrimet jane te shperndara sipas nje radhitje te kerkuar nga standarti EN 1627, 5 inkastrime ndodhen ne brave se bashku me gjuzen e vet, deviator tek ose dopio lart dhe poshte.Te tre keto elemente brave-deviator I poshtem & deviator i siperm punojme ne menyre automatike te komanduar nga brava.Kunjat e sigurise mundesojne inkastrimin e deres dhe ne planin e menteshave, duke u nderfutur ne menyre automatike ne telajon e hekurin ne momentin qe mbyllet dera.

+ Elemente

Akustik, Ndricim, Termik

Portat e sigurise mund ti japin drite ambientit pa e cenuar sigurine: Fleta e deres mund te pajiset me dritare prej xhami te perforcuar me trashesi 20 mm, dhe i trajtuar me elemente kunder demtimit dhe kunder zhurmave.
Element tjeter shume i rendesishem i cili mbron ambientin e brendshem nga depertimi i pluhurit, insekteve, element te demshem qe mund te vine nga jasht eshte edhe furca automatike. Furca automatike eshte nje mekanizem qe vendoset ne pjesen e poshtme te deres, dhe punon i panvarur nga cdo mekanizem tjeter deres. Duke mbyllur deres ajo aktivizohet automatikisht me ane te nje pulsanti te regjistrueshem ne faqen anesore te deres, duke u zhvendosur vertikalisht poshte, dhe duke bere te mundur keshtu mbylljen e hapesirave ndermjet deres dhe dyshemese se shtepise suaj.
Material shume i domosdoshem dhe i nevojshem gjithashtu eshte edhe mbushja e hapesires se brendshme se deres me lesh guri 75kg/m3. Karakteristikat e tij termike jane shume te mira dhe i japin mundesi deres suaj te mos lejoj transmetimin e temperatures dhe zhurmave nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

Kufiri ndermjet shtepise tuaj dhe ambientit te jashtem, shenja e pare e personalitet dhe jo vetem kaq.

Cdo dere sigurie Emsh eshte mbi te gjitha nje mbrojtje kunder grabitjes. E krijuar prej disa nivele aksesore sigurie dhe nje teknologji te cilem vetem Emsh mund ta ofroj. Nje structure qe mund te vishet sipas deshires suaj, ne harmoni te plote me ambintin dhe stilin tuaj te jeteses.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!