Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.

Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arihet nga duke kopjuar nje sere elemtesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.

Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

Kase e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor I cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale antizjarr me karakteristika shume te mira kunder nxehtesise. Ajo luan rolin kryesor ne rast renje zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke beret e pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit se tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres jane te ndertuara si nje mekanizem  qe komandon fleten e deres duke e terhequr dhe mbylluar deren ne menyre automatike. Boshti I menteshes ka ne perberjen e tij nje suste tejet te forte qe duke u regjistruar , e komandon fleten e deres duke e mbylluar ne menyre automatike pasi eshte lene e lire.

Brava e deres eshte nje brave celiku me mekanizma hekuri ne brendesi te saj , e pajisur me nje cilnder me 5 celesa. Dorezat qe mund ti akopjohet kesaj brave jane dy tipesh, duke filluar nga ato te levizshme dhe me te zakonshmet ne perdorim deri tek ato antipanik te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.

Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

Dorezat, Gomina Antizjarr etj

Ne te gjithe gjatesine perimetrale kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale antizjarr me karakteristika shume te mira kunder nxehtesise . Ajo luan rolin kryesor ne rast renje zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke beret e pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit se tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres jane te ndertuara si nje mekanizem qe komandon fleten e deres duke e terhequr dhe mbylluar deren ne menyre automatike. Boshti I menteshes ka ne perberjen e tij nje suste tejet te forte qe duke u regjistruar , e komandon fleten e deres duke e mbylluar ne menyre automatike pasi eshte lene e lire.

Brava e deres eshte nje brave celiku me mekanizma hekuri ne brendesi te saj , e pajisur me nje cilnder me 5 celesa. Dorezat qe mund ti kopjohet kesaj brave jane dy tipesh, duke filluar nga ato te levizshme dhe me te zakonshmet ne perdorim deri tek ato antipanik te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

Brave, Deviator, Limitator, Kunj Sigurie

Elementet e sigurise dhe mbrojtjes se deres ka shume faktore duke filluar nga aplikimi i nje telajo kundraksase ne forme L e cila fiksohet ne kontruksionin e murit me 16 kunja celiku me prerje 40 mm duke formuar nje kornize shume rigjide ne te cilen vendoset kasa e deres dhe kjo nuk ka nevoje per kapjen e deren me beton. Kasa me specifikat teknike te saj ne nivel sigurie dhe mbrojtje eshte e realizuar me llamarine 15/10mm e profiluar, fiksohet ne kundrakase me 8 vida. Kjo menyre kapje eshte shume praktike dhe njekohesisht shume e forte. Kasa ne vetvete do jete pergjegjese per mbrojtjen nga vjedhjet se bashku me fleten e deres. Kjo sipas standartit EN 1627 ka keto karakteristika : Nga krahu i menteshave ndodhen 1 vrime per futjen nga fleta e deres se kunjit te sigurise 16mm qe nuk lejojne zhvendosjen e deres edhe neqoftese menteshat jane prere.

Akustik, Ndricimi, Termik

Portat e sigurise mund ti japin drite ambientit pa e cenuar sigurine: Fleta e deres mund te pajiset me dritare prej xhami te perforcuar me trashesi 20 mm, dhe i trajtuar termikisht me kunder nxehtesise.

Material shume i domosdoshem dhe i nevojshem gjithashtu eshte edhe mbushja e hapesires se brendshme se deres me Lesh Guri. Karakteristikat e tij termike jane shume te mira dhe i japin mundesi deres suaj te mos lejoj transmetimin e temperatures nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem. Ky eshte edhe elementi baze I cili ben dallimin e standarteve REI 30,60,120.

+ Pershkrimi

Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.

Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arihet nga duke kopjuar nje sere elemtesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.

Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

Kase e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor I cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale antizjarr me karakteristika shume te mira kunder nxehtesise. Ajo luan rolin kryesor ne rast renje zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke beret e pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit se tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres jane te ndertuara si nje mekanizem  qe komandon fleten e deres duke e terhequr dhe mbylluar deren ne menyre automatike. Boshti I menteshes ka ne perberjen e tij nje suste tejet te forte qe duke u regjistruar , e komandon fleten e deres duke e mbylluar ne menyre automatike pasi eshte lene e lire.

Brava e deres eshte nje brave celiku me mekanizma hekuri ne brendesi te saj , e pajisur me nje cilnder me 5 celesa. Dorezat qe mund ti akopjohet kesaj brave jane dy tipesh, duke filluar nga ato te levizshme dhe me te zakonshmet ne perdorim deri tek ato antipanik te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.

Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

+ Aksesoret

Dorezat, Gomina Antizjarr etj

Ne te gjithe gjatesine perimetrale kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale antizjarr me karakteristika shume te mira kunder nxehtesise . Ajo luan rolin kryesor ne rast renje zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke beret e pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit se tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres jane te ndertuara si nje mekanizem qe komandon fleten e deres duke e terhequr dhe mbylluar deren ne menyre automatike. Boshti I menteshes ka ne perberjen e tij nje suste tejet te forte qe duke u regjistruar , e komandon fleten e deres duke e mbylluar ne menyre automatike pasi eshte lene e lire.

Brava e deres eshte nje brave celiku me mekanizma hekuri ne brendesi te saj , e pajisur me nje cilnder me 5 celesa. Dorezat qe mund ti kopjohet kesaj brave jane dy tipesh, duke filluar nga ato te levizshme dhe me te zakonshmet ne perdorim deri tek ato antipanik te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

+ Konstruksioni Metalik i Deres

Brave, Deviator, Limitator, Kunj Sigurie

Elementet e sigurise dhe mbrojtjes se deres ka shume faktore duke filluar nga aplikimi i nje telajo kundraksase ne forme L e cila fiksohet ne kontruksionin e murit me 16 kunja celiku me prerje 40 mm duke formuar nje kornize shume rigjide ne te cilen vendoset kasa e deres dhe kjo nuk ka nevoje per kapjen e deren me beton. Kasa me specifikat teknike te saj ne nivel sigurie dhe mbrojtje eshte e realizuar me llamarine 15/10mm e profiluar, fiksohet ne kundrakase me 8 vida. Kjo menyre kapje eshte shume praktike dhe njekohesisht shume e forte. Kasa ne vetvete do jete pergjegjese per mbrojtjen nga vjedhjet se bashku me fleten e deres. Kjo sipas standartit EN 1627 ka keto karakteristika : Nga krahu i menteshave ndodhen 1 vrime per futjen nga fleta e deres se kunjit te sigurise 16mm qe nuk lejojne zhvendosjen e deres edhe neqoftese menteshat jane prere.

+ Elemente

Akustik, Ndricimi, Termik

Portat e sigurise mund ti japin drite ambientit pa e cenuar sigurine: Fleta e deres mund te pajiset me dritare prej xhami te perforcuar me trashesi 20 mm, dhe i trajtuar termikisht me kunder nxehtesise.

Material shume i domosdoshem dhe i nevojshem gjithashtu eshte edhe mbushja e hapesires se brendshme se deres me Lesh Guri. Karakteristikat e tij termike jane shume te mira dhe i japin mundesi deres suaj te mos lejoj transmetimin e temperatures nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem. Ky eshte edhe elementi baze I cili ben dallimin e standarteve REI 30,60,120.

Kufiri ndermjet shtepise tuaj dhe ambientit te jashtem, shenja e pare e personalitet dhe jo vetem kaq.

Cdo dere sigurie Emsh eshte mbi te gjitha nje mbrojtje kunder grabitjes. E krijuar prej disa nivele aksesore sigurie dhe nje teknologji te cilem vetem Emsh mund ta ofroj. Nje structure qe mund te vishet sipas deshires suaj, ne harmoni te plote me ambintin dhe stilin tuaj te jeteses.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!