Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.

Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arrihet duke kombinuar nje sere elementesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.

Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

Kasa e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale e cila luan rolin kryesor ne rast renie zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke e bere te pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit te tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres perbehen nga nje mekanizem me suste qe ben te mundur mbylljen e deres ne menyre automatike.

Dera eshte e pajisur me brave dhe doreza plastike me berthame celiku ose me doreze antipanik (push bar), te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.

Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

Dorezat, Gomina Antizjarr etj

Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.
Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arrihet duke kombinuar nje sere elementesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.
Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.
Kasa e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale e cila luan rolin kryesor ne rast renie zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke e bere te pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit te tij nga brenda-jashte.
Menteshat e deres perbehen nga nje mekanizem me suste qe ben te mundur mbylljen e deres ne menyre automatike.
Dera eshte e pajisur me brave dhe doreza plastike me berthame celiku ose me doreze antipanik (push bar), te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.
Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.
Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

Doreze

Kunje sigurie

Menteshe me suste

Elektromagnet

Amortizator

Doreze Antipanik (Push bar)

+ Pershkrimi

Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.

Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arrihet duke kombinuar nje sere elementesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.

Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.

Kasa e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale e cila luan rolin kryesor ne rast renie zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke e bere te pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit te tij nga brenda-jashte.

Menteshat e deres perbehen nga nje mekanizem me suste qe ben te mundur mbylljen e deres ne menyre automatike.

Dera eshte e pajisur me brave dhe doreza plastike me berthame celiku ose me doreze antipanik (push bar), te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.

Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.

Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

+ Aksesoret

Dorezat, Gomina Antizjarr etj

Gjithmone te prodhuara duke u bazuar ne sistemin UNI 9723, te pershtatura per hapesira te ndryshme, duke garantuar siguri dhe standart. Te mundeshme ne disa versione, REI 30, REI 60, ose REI 120 ne varesi te kerkeses, ato mund te realizohen zakonisht me nje kanat ose dy kanata si edhe me xham te temperuar kundra zjarrit.

Te gjithe dyert kundra zjarrit duhet te instalohen nga nje personel i autorizuar dhe specializuar per instalimin e tyre sipas rregullave.
Dera Antizjarr REI 60,90,120 eshte dere e sigurise e prodhuar per te pasur karakteristika teknike kunder zjarrit. Kjo arrihet duke kombinuar nje sere elementesh baze ne formimin e deres, duke filluar nga aksesoret, llamarina, dhe menyre e prodhimit.
Koncepti i REI 60,90,120 ka te beje kohen e rezistences kunder zjarrit, ne te cilen dera nuk lejon interferimin e zjarrit nga ambienti i jashtem ne ate te brendshem.
Kasa e celikut eshte e galvanizuar dhe mbushur nga brenda me material termik kunder transmetimit te nxehtesise dhe tymit nga brenda-jashte. Ne te gjithe gjatesine perimetrale, kasa ka nje kanal gjatesor i cili sherben per te vendosur nje gomine perimetrale e cila luan rolin kryesor ne rast renie zjarri, duke rritur ne menyre te menjehershme vellimin e saj, dhe duke e bere te pamundur depertimin e zjarrit dhe tymit te tij nga brenda-jashte.
Menteshat e deres perbehen nga nje mekanizem me suste qe ben te mundur mbylljen e deres ne menyre automatike.
Dera eshte e pajisur me brave dhe doreza plastike me berthame celiku ose me doreze antipanik (push bar), te cilat te japin mundesine ne rast emergjence te hapesh deren ne menyre te menjehershme, megjithese brava mund te jete e mbyllur me celes. Dorezat ne te dy rastet jane prej materiali kunder zjarrit.
Kasa & Fleta e deres jane te punuara me llamarine celiku 15/10mm trashesi e galvanizuar dhe e lyer me boje puder me pjekje, nepermjet nje procesi elektrostatik lyerje.
Trashesia e deres antizjarr eshte 60mm, dhe e mbushur ne brendesi te saj me material kunder transmetimit te nxehtesise.

Doreze

Kunje sigurie

Menteshe me suste

Elektromagnet

Amortizator

Doreze Antipanik (Push bar)

+ Konstruksioni Metalik i Deres

Kufiri ndermjet shtepise tuaj dhe ambientit te jashtem, shenja e pare e personalitet dhe jo vetem kaq.

Cdo dere sigurie Emsh eshte mbi te gjitha nje mbrojtje kunder grabitjes. E krijuar prej disa nivele aksesore sigurie dhe nje teknologji te cilem vetem Emsh mund ta ofroj. Nje structure qe mund te vishet sipas deshires suaj, ne harmoni te plote me ambintin dhe stilin tuaj te jeteses.

Kataloget me produktet me te reja nga kompania EMSH!